KOR
  • ENG
  • CHN
  • JPN
Products Search
카탈로그
문의하기
Catalog
Contact us
투자정보
/
투자정보
/
공시정보
공시정보
공시정보 목록
62
연우 [ 2023-03-17 ]
사업보고서 (2022.12)
61
연우 [ 2023-03-17 ]
감사보고서제출
60
연우 [ 2023-03-10 ]
[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이…
59
연우 [ 2023-03-10 ]
주주총회집중일개최사유신고
58
연우 [ 2023-03-10 ]
주주총회소집공고
57
연우 [ 2023-03-03 ]
주주총회소집결의
56
연우 [ 2023-02-10 ]
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
55
연우 [ 2022-12-30 ]
대표이사변경
54
연우 [ 2022-12-17 ]
주주명부폐쇄기간또는기준일설정
53
연우 [ 2022-11-12 ]
분기보고서 (2022.09)
52
연우 [ 2022-11-03 ]
임시주주총회결과
51
연우 [ 2022-10-19 ]
주주총회소집공고
50
연우 [ 2022-10-13 ]
[기재정정]주주총회소집결의
49
연우 [ 2022-09-22 ]
주주명부폐쇄기간또는기준일설정
48
연우 [ 2022-09-22 ]
주주총회소집결의