KOR
  • ENG
  • CHN
  • JPN
Products Search
카탈로그
문의하기
Catalog
Contact us
투자정보
공시정보
공시정보 목록
24
연우 [ 2022-04-02 ]
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
23
연우 [ 2022-04-01 ]
정기주주총회결과
22
연우 [ 2022-03-24 ]
감사보고서제출
21
연우 [ 2022-03-24 ]
사업보고서 (2021.12)
20
연우 [ 2022-03-03 ]
주주총회소집결의
19
연우 [ 2022-03-03 ]
주주총회집중일개최사유신고
18
연우 [ 2022-03-03 ]
주주총회소집공고
17
연우 [ 2022-02-17 ]
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
16
연우 [ 2022-02-17 ]
현금ㆍ현물배당결정
15
연우 [ 2022-02-17 ]
기업설명회(IR)개최
14
연우 [ 2022-02-17 ]
주주명부폐쇄기간또는기준일설정
13
연우 [ 2022-02-17 ]
현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
12
연우 [ 2022-02-17 ]
기업설명회(IR)개최
11
연우 [ 2022-02-17 ]
분기보고서 (2021.09)
10
연우 [ 2022-02-17 ]
반기보고서 (2021.06)